Urmatoarele campuri nu sunt corecte :

 

(?)
(?)
Cautare

Termeni si conditii

 

Acest Site este publicat de:

 

TYREDATING

O societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 8 100 000 de euro

Cu sediul central la LYON (69004) - 107 rue Servient 69 003 Lyon (Franța),

Înregistrată cu numărul 503 812 208 RCS LYON

Cod TVA pentru operațiuni intracomunitare: FR96503812208

Telefon: +334 88 68 21 30

 

Acest Site este găzduit de:

 

Amazon Web Services EMEA SARL 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

 

Director de publicare: Christophe TESSERAUD

 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții de utilizare înainte de a consulta site-ul (denumit în continuare „Site-ul”) www.anvelope-popgom.ro dedicat vânzării online de anvelope și de servicii conexe. Vă rugăm să consultați partea de jos a paginii principale pentru a accesa Site-ul țării corespunzătoare www.anvelope-popgom.ro

 

Companiile Grupului Michelin au propria lor existență juridică și au o identitate juridică autonomă. Cu toate acestea, pentru a facilita comunicarea informațiilor prezentate pe acest Site, pot fi folosiți următorii termeni: „Michelin”, „Grup”, „Grupul Michelin” și „noi”; acești termeni sunt folosiți pentru a desemna toate companiile Grupului Michelin care funcționează independent.

 

ARTICOLUL 1: SCOP

 

Scopul acestui aviz juridic este de a defini termenii și condițiile în care Tyredating vă pune la dispoziție Site-ul și termenii și condițiile în care îl puteți accesa și utiliza.

 

Orice conectare la Site este supusă respectării avizului juridic, pe care Tyredating își rezervă dreptul de a-l modifica sau actualiza în orice moment. Accesul și utilizarea Site-ului implică acceptarea acestor condiții. 

 

ARTICOLUL 2: ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI CONȚINUTULUI

 

2.1. Site: Acces și utilizare

Tyredating depune eforturi pentru a menține Site-ul accesibil, dar nu are nicio obligație în acest sens. Este specificat faptul că, pentru mentenanță, actualizare și, din orice alt motiv, în special din motive tehnice, juridice sau de securitate, accesul la Site și/sau conținut în întregime sau parțial poate fi modificat, întrerupt sau chiar șters. Tyredating nu poate fi făcut în niciun caz responsabil pentru aceste întreruperi temporare sau permanente și consecințele care pot rezulta pentru dumneavoastră.

 

Vă angajați să nu accesați sau să utilizați Site-ul într-o manieră frauduloasă și, în special, să utilizați serviciile interactive, în cazul în care există astfel de servicii.

 

2.2 Conținut: Acces și utilizare

 

Tyredating își rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe și/sau șterge integral sau parțial conținutul și/sau Site-ul în orice moment, fără o notificare prealabilă.

În următoarele limite, Tyredating vă oferă dreptul de a descărca, tipări și utiliza conținutul Tyredating (i) acolo unde există funcția de descărcare, (ii) în scopuri personale și non-comerciale, (iii) cu bună-credință și (iv) prin păstrarea avizelor privind dreptul de proprietate și data publicării pe un astfel de conținut intacte, dacă aceste informații sunt furnizate. Acest drept nu trebuie interpretat în niciun caz ca o licență de orice fel, în special a unei mărci sau logo. 

 

Orice Conținut al Terților, așa cum este definit la Articolul 3.2, este supus regulilor adoptate de terțul respectiv.

 

2.3 Restricții de utilizare

 

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în prealabil de Tyredating, toate reproducerile, reprezentările și utilizările, altele decât cele menționate mai sus, sunt interzise, în special: 

 

  • orice adaptare, punerea la dispoziția publicului la cererea acestuia sau nu, distribuirea, redistribuirea sub orice formă, relaționarea, comunicarea publică a Site-ului integral sau parțial, a lucrărilor, serviciilor, mărcilor comerciale și a tuturor elementelor protejate sau care pot fi protejate de legea proprietății intelectuale reprodusă pe Site;
  • orice extracție și/sau reutilizare, inclusiv în scopuri private, a unei părți substanțiale din punct de vedere calitativ sau cantitativ din conținutul bazelor de date create de Site sau accesibile pe Site;
  • orice extracție și/sau reutilizare, repetată și/sau sistematică, inclusiv în scopuri private, a unei părți chiar nesubstanțiale a conținutului bazelor de date create de Site sau accesibile pe Site;
  • orice link, acces, modificare, adăugare, ștergere care se referă la sistemul automatizat de procesare pentru publicarea online și modifică condițiile de publicare sau politica editorială.

 

Vi se reamintește că, printre altele, sunt interzise următoarele:

  • accesul fraudulos și reținerea într-un sistem automatizat de prelucrare a datelor,
  • suprimarea, modificarea sau adăugarea frauduloasă a datelor în acest sistem,
  • obstrucționarea acestui sistem.

 

Orice utilizator care acționează în încălcarea acestui aviz juridic este supus procedurilor civile sau penale care pedepsesc în special încălcările drepturilor de autor, drepturilor conexe, drepturilor producătorilor de baze de date și/sau de sisteme automatizate de prelucrare a datelor.

 

ARTICOLUL 3: DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Informații generale

 

Conținutul (inclusiv, dar fără a se limita la informații, texte, fișiere, grafică, imagini, date, baze de date, software, API-uri, imagini, fotografii, efecte vizuale, videoclipuri și coloane sonore, logo-uri și mărci comerciale, precum și forma tuturor acestor elemente și site-ul în sine) este protejat de drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Conținutul este proprietatea exclusivă a editorilor respectivi. Orice copie, reproducere, reprezentare, exploatare, adaptare, alterare, modificare, traducere, distribuire, integrală sau parțială, a conținutului, indiferent dacă este deținut de Tyredating sau de un terț care a acordat Tyredating unele drepturi, prin orice mijloace, este ilegală, cu excepția drepturilor restrictive acordate în conformitate cu Articolul 2 de mai sus și/sau a copiei private rezervate pentru utilizarea exclusivă a copistului. Conținutul prezentat pe acest Site poate fi modificat fără notificare și este pus la dispoziție fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, și nu poate da naștere la niciun drept la compensare.

 

Datele referitoare la anvelope, servicii conexe și date despre centrele de asamblare colectate și puse la dispoziția utilizatorilor acestui Site pentru consultare constituie o bază de date a căreia Tyredating este producătorul și proprietarul. Prin urmare, conținutul acestei baze de date este protejat de drepturi de autor și de dispozițiile Legii nr. 98-536 din 1 iulie 1998 privind protecția juridică a bazelor de date, care transpune Directiva 96/9/CE din 11 martie 1996.

 

3.2. Reguli suplimentare privind Conținutul Terților

 

„Conținut Terților”, incluzând dar fără a se limita la informațiile, textele, fișierele, imaginile, grafica, datele, fotografiile, efectele vizuale, videoclipurile și coloanele sonore, software-ul, API-urile și bazele de date, link-urile URL, site-urile unor terțe părți, fluxurile de date din rețelele sociale, blogurile, bibliotecile de date și dicționarele și orice alt conținut sau proprietate, în orice format, obținute sau puse la dispoziție din surse terțe în Tyredating pe sau prin intermediul Site-ului sau atunci când se utilizează Site-ul sunt supuse regulilor stabilite de respectivul terț.

Terțul proprietar, autor sau furnizor al Conținutului Terților, rămâne proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală a conținutului și dreptul de a utiliza un astfel de Conținut al Terților rămâne supus condițiilor aplicabile definite de terțul proprietar, autor sau furnizor de conținut.

 

ARTICOLUL 4: POȘTA ELECTRONICĂ

 

Pentru a comunica cu Tyredating prin poșta electronică (e-mail), trebuie să scrieți la următoarea adresă: serviciulclienti@anvelope-popgom.ro. Răspunsurile Tyredating la e-mail-uri, precum și accesul la Site și la conținut, nu pot fi considerate și nu pot constitui o dovadă a activității publicitare, promoționale sau comerciale pe teritoriul țării în care se află utilizatorul.

 

ARTICOLUL 5: PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

Vă redirecționăm către Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile.

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Vă informăm că, atunci când părăsiți Site-ul nostru, puteți fi supus altor practici de protecție a datelor cu caracter personal, asupra cărora Tyredating nu are control și cu privire la care nu este responsabil.

 

ARTICOLUL 6: GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE

 

6.1 Limitări generale

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, CONȚINUTUL PUBLICAT ȘI/SAU ACCESIBIL PE SITE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE NICIUN FEL, IAR TYREDATING ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE RESPONSABILITATE DE ORICE FEL PENTRU CONȚINUT ȘI/SAU SITE, ÎN ÎNTREGIME SAU PARȚIAL. TYREDATING NU POATE FI FĂCUT RESPONSABIL ÎN SPECIAL ÎN CAZUL CONTAMINĂRII RESURSELOR CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ (SEMNIFICATIVE ȘI NESEMNIFICATIVE) REZULTATE DIN RĂSPÂNDIREA UNUI VIRUS SAU A ALTOR INFECTĂRI ALE COMPUTERULUI. ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ SĂ LUAȚI TOATE MĂSURILE ADECVATE PENTRU A PROTEJA RESURSELE CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ. 

 

ÎN NICIUN CAZ, TYREDATING, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII SAU PARTENERII MENȚIONAȚI PE SITE NU SUNT RESPONSABILI, SUB NICIO ACȚIUNE SAU RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ SAU ORICE ALTĂ ACȚIUNE, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, INCIDENTE SAU ACCESORII, SAU DE ORICE NATURĂ, SAU ORICE PREJUDICIU, ÎN SPECIAL DE NATURĂ FINANCIARĂ SAU COMERCIALĂ, CARE REZULTĂ DIN ACCESUL (NEACCESUL) ȘI/SAU UTILIZAREA (NEUTILIZAREA) SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT OBȚINUT PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, INCLUSIV CONȚINUTUL TERŢILOR (DEFINIT ÎN ARTICOLUL 3.2 DE MAI SUS).

 

6.2. Limitare suplimentară referitoare la site-urile și conținutul terților

 

SITE-UL POATE CONȚINE LEGĂTURI SAU LEGĂTURI CĂTRE PAGINI SECUNDARE CĂTRE SITE-URI ALE TERŢILOR, CU AUTORIZAREA ACESTORA DIN URMĂ PENTRU LEGĂTURILE CĂTRE PAGINI SECUNDARE.

 

RECUNOAȘTEȚI CĂ TYREDATING NU ESTE RESPONSABIL ȘI NU ARE OBLIGAȚIA DE A CONTROLA, MONITORIZA SAU RECTIFICA SITE-URILE TERȚILOR. ÎN PLUS, TYREDATING NU ARE CONTROL ASUPRA ACESTOR SITE-URI ȘI, PRIN URMARE, NU POATE FI FĂCUT RESPONSABIL PENTRU ACCESIBILITATEA, RELEVANȚA, DISPONIBILITATEA, CONȚINUTUL, PUBLICITATEA, PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE DISPONIBILE PE SAU PRIN ACESTE SITE-URI. TYREDATING NU ESTE RĂSPUNZĂTOR ÎN NICIUN FEL DE DAUNELE DIRECTE SAU INDIRECTE CARE POT APĂREA CA URMARE A ACCESULUI DUMNEAVOASTRĂ (LIPSA ACCESULUI) SAU A UTILIZĂRII (NEUTILIZĂRII) SITE-ULUI TERȚILOR SAU CA URMARE A NERESPECTĂRII UNOR REGLEMENTĂRI. 

 

TYREDATING ARE POSIBILITATEA DE A ACTUALIZA, SCHIMBA SAU MODIFICA SITE-UL, DIN CAUZA UNEI MODIFICĂRI SAU INACCESIBILITĂȚI A CONȚINUTULUI TERȚILOR SAU A SITE-URILOR TERȚILOR. TYREDATING ARE, DE ASEMENEA, DREPTUL DE A ÎNCETA SĂ OFERE ACCES LA CONȚINUTUL TERȚILOR FĂRĂ NICIO RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ.

 

ARTICOLUL 7: JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

 

Orice litigiu referitor la site sau la acest aviz juridic va fi adus în fața instanței din Lyon (Franța) și va fi guvernat și analizat în conformitate cu legislația franceză asupra fondului, indiferent de normele privind conflictele de legi. Utilizarea Site-ului implică acordul expres al utilizatorului cu privire la aplicarea acestei clauze. Dacă orice dispoziție a acestui document se dovedește a fi ilegală, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, se va considera că nu face parte din acest document și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea restului dispozițiilor.

Data: 12/09/2019