Urmatoarele campuri nu sunt corecte :

 

(?)
(?)
Cautare

Buletin informativ de gestionarea datelor

cu privire la folosirea cookie-lor

 

 

I. Denumire operator date

 

Denumire firmă:

Picmac Kft. (SRL)

Sediu:

4400 Nyíregyháza, str.Vay Ádám, nr.4-6, et.1, ap.114/A-B.

Nr. ordine în registrul comerțului:

15-09-084200

Cod fiscal:

RO42028287

Reprezentant:

Elekes Attila

 

II. Legislațiile care stau la baza operării datelor

 

Pentru prelucrarea (gestionarea) datelor sunt competente următoarele acte normative:

 • Textul valabil al Regulamentului nr. 679/2016 (27 aprilie 2016) al Parlamentului European și ale Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE:
 •  
 • Textul valabil la Legii nr. 112 din anul 2011 privind autodeterminarea informațiilor și libertatea de comunicare (dreptul la informare) (în continuare: Info tv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • Textul valabil al Legii nr. 48 din anul 2008 privind condițiile de bază și unele restricții ale activităților de reclamă și publicitate economică: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
 • Textul valabil al Legii nr. 155 din anul 1997 privind protecția consumatorilor: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

 

III. Informții cu privire la datele operate (gestionate)

 

Domeniul datelor gestionate de către Operatorul de date: codul on-line al persoanei vizate.

Baza legală a gestionării datelor: contribuția persoanei vizate

Perioada gestionării datelor: până la revocarea consimțământului

 

IV. Date generale despre cookie

 

(1) Cookie-le sunt fișiere scurte, care sunt instalate de către pagina web vizitată de către utilizator, pe calculatorul acestuia. Scopul cookie-lor este ușurarea, asigurarea confortabilității comunicației info, a serviciilor de internet. Există un număr considerabil de cookie-uri, în general, însă pot fi clasificate în două grupe mari. Una este grupa cooki-urilor provizorii, acestea sunt instalate pe echipamentul utilizatorului doar în cadrul unor anumite moduri de operare (ritm de lucru) (ex. pe parcursul procesului de identificare din cadrul unui internet banking), a doua grupă este grupa  cookie-lor permanente (ex. reglarea de limbă a unei pagini web), care va persista pe calculator până în acel moment, până când utilizatorul nu va descărca aceea pagină. În baza prevederilor Comisiei Europene, cookie-urile pot fi instalate pe echipamentul utilizatorului doar cu aprobarea utilizatorului (excepție făcând cele care sunt imperativ necesare în vederea utilizării serviciilor). 

(2) În cazul cookie-lor care nu necesită consimțământul utilizatorului, se va pune la dispoziție un buletin informativ cu ocazia primei vizite a paginii web. Nu este necesar să apară pe pagina web întregul text al buletinului informativ, este suficient, dacă operatorul paginii web face un scurt rezumat al părților esențiale ale buletinului informativ, și cu ajutorul unui link face referire la disponibilitatea întregului buletin informativ.   

(3) În cazul cookie-lor care necesită aprobarea (consimțământul) utilizatorului, informarea poate fi legată de prima vizită a paginii web, dacă gestionarea datelor prin utilizarea cookie-lor va fi inițiat, deja, cu vizitarea (căutarea) paginii. În cazul în care utilizarea cookie-lor se datorează, în mod expres, solicitării utilizatorului de a accesa o funcție anume, atunci poate apărea și buletinul informativ privind utilizarea funcției solicitate. În acest caz nu este necesară apariția întregului text al buletinului informativ privind cookie-le pe pagina web, va fi suficient apariția unui rezumat scurt despre părțile esențiale ale buletinului informativ, iar cu ajutorul unui link se va face referire la disponibilitatea întregului text al buletin informativ.    

(4) Pe pagina web se va face o informare a vizitatorului cu privire la utilizarea cookie-lor. Prin această informare Operatorul de date va asigura faptul, că înainte de solicitarea (utilizarea) informațiilor referitoare la informațiile sociale ale paginii web și pe parcursul utilizării, vizitatorul poate face cunoștință despre felul datelor gestionate și despre scopurile gestionării datelor de către Operatorul de date, inclusiv despre gestionarea datelor care nu se referă direct la solicitant.

   

V. Cookie-urile utilizate

 

Operatorul de date va informa pe utilizatorii lui, că în vederea măsurării vizitării paginii și a paginilor conexe web și pentru monitorizarea atitudinii vizitatorilor, pentru efectuarea unor statistici, operatorul de date utilizează programele Google Analytics, Google Remarketing, urmărirea conversiilor AdWords, și Facebook Remarketing. Programul invocat va instala cookie-uri pe calculatorul utilizatorului, care vor colecta date despre utilizator. Vizitatorii paginii web (Persoane vizate) vor aproba Operatorului de date, folosirea programelor Google Analytics, Google Remarketing, urmărirea conversiilor AdWords, și Facebook Remarketing. Prin aceasta vor permite Operatorului de date urmărirea, monitorizarea atitudinii de utilizator și utilizarea tuturor serviciilor conferite de programe. Pe lângă toate acestea utilizatorul, oricând, are posibilitatea de a restricționa înregistrarea datelor și stocarea datelor în viitor, potrivit următoarelor.        

Informăm utilizatorii nostri, că stările și utilizarea programelor Google Analiytics, Google Remarketing, urmărirea conversiilor AdWords, și Facebook Remarketing corespund în totalitate cerințelor autorităților de protecția datelor. Potrivit informărilor Google, programul Google Analytics anunță pe pagina web interacțiile de vizitatori constituite, în principal, cu ajutorul cookie-urilor provenite de la prima parte (sursă). Aceste cookie-uri vor înregistra doar date care nu sunt folosibile pentru identificare personală. Răsfoitoarele (browser-ul) nu vor împărții (repartiza) cookie-urile proprii între domenii. Mai multe informații despre cookie-uri pot fi regăsite în Înștiințări (anunțuri) Google și protecție a datelor GYIK.  

V.1.  Google Analytics

Programul Google Analytics, în primul rând, este utiliza de către Operatorul de date în vederea unor elaborări statistice, printre altele, prin acestea măsoară rezultatele campaniilor proprii. Prin utilizarea programului, Operatorul de date va primi informații, în primul rând, despre numărul vizitatorilor pagii web și despre timpul petrecut pe pagina web. Programul recunoaște adresa IP a vizitatorului, din acest motiv poate să-l urmărească, stabilind dacă vizitatorul este nou sau este vizitator periodic, de asemenea poate fi urmărit traseul parcurs de vizitator pe pagina de web și părțile vizitate.  

V.2. Google Remarketing:

 

Prin folosirea programului Google Remarketing, Operatorul de date culege pe lângă datele obişnuite ale Google Analytics şi datele cookie-ului DoubleClick. Prin intermediul cookie-ului DoubleClick se poate folosi serviciul remarketing, care în primul rând asigură faptul ca vizitatorii Siteului să vadă mai târziu reclama Operatorului de date pe spaţiile publicitare Google libere. Operatorul de date foloseşte programul Google Remarketing pentru reclamele sale online. Reclamele Operatorului de date vor fi afişate pe diverse siteuri şi de alţi furnizori externi, de exemplu Google. Operatorul de date şi furnizorii externi, de exemplu Google, folosesc împreună cookie-uri proprii (de exemplu cookie-urile Google Analytics) şi cookie-uri provenite de la terţi (de exemplu cookie-ul DoubleClick) pentru a se informa despre accesările anterioare ale Siteului de către utilizatori, respectiv pentru optimizarea şi afişarea reclamelor.

V.3. Urmărirea conversiilor Google AdWords:

 

Scopul urmăririi conversiilor prin Google AdWords este ca Operatorul de date să aibă posibilitatea de a măsura eficienţa reclamelor AdWords. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor cookie-uri plasate pe calculatorul utilizatorului, care există timp de 30 zile şi nu culeg date personale.

V.4. Facebook Remarketing

 

Operatorul de date foloseşte pixelul Facebook remarketing pentru a spori eficienţa reclamelor pe Facebook, în scopul de a realiza aşa-numita listă de remarketing. Astfel după accesarea Siteului, un furnizor extern - de exemplu Facebook - poate să afişeze reclame pe siteuri. Cu ajutorul listelor  de remarketing nu se pot identifica persoane. Nu conţin datele personale ale vizitatorului, identifică exclusiv softul de browser.

 

V.5. Restricționarea cookie-urilor

 

În cazul în care se dorește gestionarea setărilor cookie-urilor, sau restricționarea de pe funcții, acest lucru se poate efectua în răsfoitor (browser) de pe calculatorul propriu al utilizatorului. Această opțiune poate fi regăsit în meniu la funcție de răsfoitor (browser), la poziția (funcția) de instalare a urmăririi cookie-urilor, de regulă, însă, pot fi setate (reglate) pe calculator, din Instrumente>Setări>Protecție de date acele funcții  care se aprobă pentru urmărire/resticționare.  

Acei vizitatori care nu doresc efectuarea unor rapoarte despre vizita lor cu programul Google Analytics, pot instala răsfoitorul (browser-ul) suplimentar pentru restricționare. 

În cazul în care se dorește restricționarea activității de web a programului Analytics, se va căuta pagina de restricționare a programului Google Analytics și instalați suplimentul (completarea) lângă răsfoitor (browser). În vederea obținerii a unor noi informații referitoare la instalarea și ștergerea suplimetului (completării) vizitați ajutorul (help) de pe lângă răsfoitor (browser).

 

VI. Accesul la date și măsuri de siguranță a (securitatea) datelor

 

VI.1. Accesul la date și transmiterea (transferul) datelor

 

Datele personale furnizate de dumneavoastră sunt disponibile angajaților noștri cu atribuții de operare date în vederea deservirii sarcinilor lor de serviciu.

Operatorul de date va transmite către subcontractanții cuprinși în anexa prezentului regulament, datele personale operate.

 

Operatorul de date va furniza datele personale către alți Operatori de date, organe de stat  - necuprinse în anexă – doar în cazuri excepționale.

 

De exemplu, în cazul în care

 • este inițiată o procedură de judecată într-un caz privitor la persoane dumneavoastră și instanța competentă are nevoie de datele dumneavoastră personale în vederea îmnânării actelor care conțin datele dumneavoastră personale,
 • poliția sesizează (caută) Operatorul de date și în vederea cercetării solicită să transmită actele care conțin datele dumneavoastră personale.

 

 

VI.2. Măsuri de securitate a datelor

 

Operatorul de date va stoca datele personale furnizate de dumneavoastră pe serverele operatorului de date, respectiv, dacă este cazul, în arhiva pe suport de hârtie. În vederea stocării datelor personale Operatorul de date nu va apela (solicita) la serviciile altor societăți. 

Operatorul de date se va îngriji prin măsuri adecvate, ca să protejeze datele personale, printre altele, împotriva posibilității de accesare de către persoane neautorizate sau împotriva efectuarii unor modificări neautorizate. Astfel, de exemplu, posibilitatea de accesare a datelor personale stocate pe servere sunt gestionate (înregistrate) de către Operatorul de date, adică, totdeauna se poate verifica cine, când și ce fel de date personale a accesat. 

 

VII. Drepturile celui vizat cu privire la operarea de date

 

1. Drepturile dumneavoastră de accesare

 

În calitate de îndreptățit, dumneavoastră puteți accesa datele dumneavoastră personale. 

 

În cazul în care solicitați ca Operatorul de date să vă înștiințeze de faptul că acesta operează datele dumneavoastră personale, Operatorul de date este obligat să vă furnizeze informații, cu privire la următoarele:

 

 1. ce fel de date personale se operează,
 2. care sunt bazele legale,
 3. care este scopul operării datelor, 
 4. care sunt sursele,
 5. perioada de orepare.

 

Drepturile dumneavoastră pentru a primi informații despre faptul că Operatorul de date operează (sau nu) datele dumneavoastră personale,

 

 1.     se extinde la datele personale care vizează persoana dumneavoastră;
 2.    nu se extinde la datele anonime;
 3.    nu se extinde la datele care nu se referă la persoana dumneavoastră; și
 1.    cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

La solicitarea dumneavoastră Operatorul de date va asigura disponibilitate de accesarea datelor dumneavoastră personale și copii despre acestea. În cazul în care solicitați copii suplimentare/repetate de pe datele dumneavoastră personale, Operatorul de date poate percepe taxe rezonabile în vederea achitării cheltuielilor administrative ivite pe parcursul îndeplinirii solicitării, taxe care vor fi suportate de dumneavoastră.

 

2. Dreptul dumneavoastră la corecții

 

Sunteți îndreptățit la corectarea datelor dumneavoastră personale.

 

Acest drept

 1. nu se extinde pe datele anonime;
 2. se extinde la datele personale privind persoana dumneavoastră;
 3. nu se extinde pe datele personale care nu se referă la persoana dumneavoastră; și
 4. cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

În baza solicitării dumneavoastră, Operatorul de date va corecta sau completa în mod corespunzător datele dumneavoastră personale. Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre corectările efectuate privind datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre corecțiile efectuate privind datele personale, în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.    

 

3. Dreptul la radiere (ștergere)

 

În anumite condiții sunteți îndreptățit la radierea (ștergerea) datelor personale.

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care 

 1. Operatorul de date gestionează datele personale și
 2. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 3. datele personale nu sunt necesare pentru acele scopuri, pentru care Operatorul de date efectuează gestionarea datelor personale.

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. Operatorul de date gestionează datele personale și
 2. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 3. vă retrageți consimțământul, care constituie baza operării datelor și
 4. nu există alte norme legislative pentru operarea (gestionarea) în continuare a datelor dumneavoastră. 

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. operarea datelor este necesară în vederea validării de drept a unor interese ale Operatorului de date sau ale unei terțe persoane și  
 2. dumneavoastră contestați împotriva faptului ca Operatorul de date să gestioneze datele dumneavoastră personale și
 3. motivul de drept privind gestionarea datele personale de acest fel este neprivilegiat comparativ cu contestația dumneavoastră. 

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 2. gestionarea datelor de acest fel de către Operatorul de date nu este ilicit, sau
 3. radierea (ștergerea) este obligată în conformitate cu legislația în vigoare, sau  
 4. datele dumneavoastră personale sunt colectate în contextul serviciilor conexe cu societatea informațională.

 

Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre radierea (ștergerea) datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale, în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.

 

4. Dreptul dumneavoastră la limitarea (restricționarea) operării datelor

 

Puteți solicita limitarea (restricționarea) gestionării datelor dumneavoastră personale.

Drepturile dumneavoastră în privința solicitării limitării (restricționării) de gestionare a datelor dumneavoastră personale

(a)        nu se extinde la datele anonime;  

(b)       se extinde la datele personale privind persoana dumneavoastră;  

(c)        nu se extinde la datele personale care nu vizează persoana dumneavoastră; și

(d)       cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

În cazul în care solicitați limitarea (rsetricționarea) datelor dumneavoastră personale și contestați corectitudinea acestor date, Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale pe perioada în care verifică corectitudinea acestora.  

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, dacă dumneavoastră solicitați limitarea (restricționarea) gestionării acelor date, ale căror gestionare este ilegală și dumneavoastră sunteți împotriva ștergerii acestora. 

 

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, în cazul în care

(a)        dumneavoastră solicitați limitarea (restricționarea) gestionării datelor dumneavoastră personale și

(b)       Operatorul de date nu mai are nevoie de aceste date în scopul gestionării datelor și   

(c)        solicitați datele dumneavoastră în vederea formulării, validării sau protejării unei pretenții de drept.

 

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, în cazul în care

 1. Contestați împotriva unor asemenea gestionări a datelor personale, care sunt necesare cu scopul unor interese de drept ale Operatorului de date și
 2. Sunteți în așteptarea unei confirmări, că gestionarea datelor personale de către Operatorul de date are un motiv legal, care nu beneficiază de prioritate comparativ cu contestația dumneavoastră.

 

Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre limita (restricționa) gestionării datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre o asemenea limitare (restricționare), în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.

 

În cazul în care Operatorul de date limitează (restricționează) gestionarea datelor dumneavoastră personale, atunci

(a)        va stoca aceste date personale,

(b)       în baza consimțământului dumneavoastră poate gestiona asemenea date personale,

(c)        poate gestiona datele personale în vederea formulării, validării sau protejării unei pretenții de drept, sau pentru protejarea drepturilor unei persoane.

 

5. Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale furnizate de dumneavoastră pentru un operator de date, într-un format defalcat, folosit în domenii extinse, cu posibilitate de citire cu calculatorul, de asemenea sunteți îndreptățit la transmiterea acestor date (acolo unde tehnic există posibilitate) către un alt operator de date, fără ca acest lucru să împiedice pe acel operator de date, căruia ați furnizat acestea, dacă gestionarea (operarea) de date se bazează pe un consimțământ sau este necesar în vederea executării unui contract și gestionarea (operarea) de date este efectuată printr-un mod automatizat.

 

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor

(a)        nu se extinde la datele anonime;

(b)       se extinde la datele personale care sunt legate de persoana dumneavoastră;

(c)        nu se extinde la datele personale care nu este legată de persoana dumneavoastră; și

(d)       nu se extinde la datele pseudonime fără echivoc.

 

6. Termenul de administrare al solicitării dumneavoastră, ca persoană vizată

 

Operatorul de date va răspunde, fără întârziere neîntemeiată, la solicitările dumneavoastră cu privire la drepturile aferente conform celor sus menționate, cel târziu în termen de o lună.   

 

7. Dreptul la formularea contestației

 

În cazul în care considerați că sunteți vătămat în dreturi, Operatorul de date recomandă să inițiați o confruntare cu Operatorul de date, pe cale de contact direct. În cazul în care o astfel de confruntare nu se soldează cu rezultate, sau nu doriți participarea la o astfel de activitate, vă puteți adresa către judecătorie sau către NAIH. În cazul inițierii unei proceduri de judecată, puteți decide ca aceasta să fie inițiată în fața judecătoriei competente din raza de domiciliu sau reședința dumneavoastră.   

 

Datele de contact ale NAIH sunt următoarele: 1125 Budapesta, Aleea Szilágyi Erzsébet, nr. 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; pagina web: www.naih.hu

 

8. Modificările prezentului buletin informativ

 

Operatorul de date își rezervă dreptul de modificare, în orice moment, al prezentului buletin informativ. Despre astfel de modificări, Operatorul de date va informa clienții, după caz, în scrisori sau e-mail, iar în toate cazurile conform legislației în vigoare.